ໂຄງການຖ່າຍຮູບຟຼີ

ຂ່າວດີສຳລັບທຸກທ່ານທີ່ມັກໃນການເປັນ Model ທາງ  sv s t u d i o ຂອງພວກເຮົາມີໂຄງການຖ່າຍຮູບຟຼີຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳນຳພວກເຮົາທ່ານສາມາດເຂົ້າກຸ່ມ ກົດ Link ເລີຍ!

https://chat.whatsapp.com/LASbRJjhQrsAUB5cBLpM32