ຖ່າຍ Model ແລະ ງານອື່ນໆ


ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

10 I ພຶດສະພາ I 2 0 1 9 
ຂ ອ ບ ໃ ຈ ນ າ ງ ແ ບ ບ ງ າ ມ
Manysone Keooudone Moukda Sayvilaisuk and Linda Phoutthavong
#ຍັງຫຼາຍຮູບດຽວຕາມມາ☺️
Location: ເມືອງໃໝ່ບຶງທາດຫຼວງ ເມືອງສະຫວັນເທິງດິນ ThatLuang Lake New World
——————————————————-
ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ
#SV Studio-ເອັດສ໌ວີ ສະຕູດີໂອ
www.sivaphotos.com

Posted by Siva Vimala on Sunday, May 12, 2019

Posted by Siva Vimala on Saturday, May 11, 2019

Posted by Siva Vimala on Saturday, May 11, 2019

Posted by Siva Vimala on Saturday, May 11, 2019

Posted by Siva Vimala on Sunday, May 12, 2019

ຫຼາຍຄົນຖາມວ່າຊື່ກ້ອງແພງໆມາເພື່ອຫຍັງ#ຂໍຕອບເລີຍວ່າ:
#ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຍີ້ມ😁
ThankQ Liza Souvannaphan
#SV Studio-ເອັດສ໌ວີ ສະຕູດີໂອ
ສົນໃຈຖ່າຍຮູບຕິດຕໍ່ໄດ້ເນີຈ້າວວວວວ

Posted by Siva Vimala on Friday, May 10, 2019

Thank Q Model 
Pim Insisouk & Pin Keoduangdy II
Location:34Station
i love photography
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

 

Thank you model
Mackie Phoupha Mackkie
Location:ວັດອົງຕື້ ສີບຸນເຮື່ອງ ໄຊຍະຣາມ – Ongtue Temple Wat Ongtue
Credit:Nana

Thank you model
MVadsana Souvannaphan

Congratulations to all guys 
#SV Studio-ເອັດສ໌ວີ ສະຕູດີໂອ

Thank You Model:
ວັນນາ ແກ້ວມະນີລາ & Souk Pbs
I 💙 Photography 
#ສົນໃຈຖ່າຍຮູບເກັບໄວ່ເປັນຄວາມຊົງຈຳ

Congratulations to all guys 
#SV Studio-ເອັດສ໌ວີ ສະຕູດີໂອ

0 2 l D e c e m b e r l 2 0 1 8
location: ຟ າ ມ ພູ ຕ າ ເ ວັ ນ
Life is the flower for which is the honey
i love photography
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

Thank Q Model 
T’Tar Thm
ມ າ ແ ບ ບ ບໍ່ ຄື ໃ ຜ ແ ລ້ ວ ບໍ່ ມີ ໃ ຜ ຄື 😊
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

ຟ າ ມ ພູ ຕ າ ເ ວັ ນ 
Thank Q all model
Credit: La Phommachit
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

Thank Q Model
ตี้ง ขงวมาลี
Credit:ตี้ง ขงวมาลี
ຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ບໍລິການ 
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

ThankQ Model: ແຄັດຕີ້ ພົມສີລິ
1 5 l D e c e m b e r l 2 0 1 8
location: ເ ຂື່ ອ ນ ນຳ້ ປ ອ ດ ພູ ເ ຂົ າ ຄ ວ າ ຍ 
i love photography
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

ThankQ all of Model
1 5 l D e c e m b e r l 2 0 1 8
location: ເ ຂື່ ອ ນ ນຳ້ ປ ອ ດ ພູ ເ ຂົ າ ຄ ວ າ ຍ 
i love photography
——————————————–
#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ

#ຄວາມຊົງຈຳທີ່ງົດງາມເຮົາສາມາດສ້າງຂື້ນໄດ້ຜ່ານຮູບພາບ
ຂອບໃຈທີ່ໃຫ້ເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຖ່າຍຮູບໃນຄັ້ງນີ້.
Credit: ນ້ຳ ທີບ
Location: Thatluang-ໝູ່ບ້ານລັບແລ

———– ມື້ ນີ້ ມ າ ແ ບ ບ ດຳ ໆ ດ້ າ ກ ໆ ——–
#Thank Q all Models 
Lennapha Chanthavong
Location: ພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ


Location: ພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ