Package ຖ່າຍຮູບ


sv s t u d i o ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພາບບັນຍາກາດຕ່າງໆຂອງພວກທ່ານ ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນ ແລະ ເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີ

ໂປຼໂມຊັນມາໃໝ່

ພວກເຮົາຮັບຖ່າຍຮູບບໍ່ວ່າຈະເປັນງານລ້ຽງງານສ້າງສັນ, ງານດອງ, ງານວັນເກີດ, ງານສູ່ຂວັນ, ຫຼື ນັກຮຽນ ນັກສຶກ ສາທີ່ກຳລັງຈະຈົບການສຶກສາ ແລະ ຢາກມີຮູບພາບຄວາມ ຊົງຈຳກັບໝູ່ເພື່ອນພວກເຮົາກໍ່ຮັບຖ່າຍ.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
www.sivaphotos.com
Fecbook: Siva vimala
ໂທ: 020 5656 4005 Email: siva@svstudio.com