ບໍລິການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ Website

Top view of desk background with digital devices, office objects and elements for web design development, and written different terms related to the process of web design.

ບໍລິການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ Website.

ລ/ດລາຍລະອຽດລາຄາ/ປີ
01Size Unlimited, 1 FTP Account 1 Database
– ລົງທະບຽນ Webhosting
– ລົງທະບຽນ Domai Name
65$
02ອອກແບບ Website ເລີ່ມຕົ້ນ ->250$

Web hosting ແມ່ນ ຫຍັງ?

Web hosting ແມ່ນພື້ນທີ່ສຳລັບເກັບຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: HTML, ຮູບພາບ ຫລື Programs ໄວ້ທີ່ ” ເວັບເຊີເວີ (Web Server) ເຊິ່ງມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດຕະຫລອດເວລາ” ເຮັດຫນ້າທີໃນການ ເຜີຍແຜ່ເວັບເພລ໌ (Webpage) ຂອງເຮົາອອກສູ່ Internet ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າມາຢ້ຽມຊົມໄດ້. ໂດຍ Web hosting ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Internet ຕະຫລອດເວລາ ( 24 ຊົ່ວໂມງ) ເພື່ອໃຫ້ ບໍລິການເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍ້ມູນຂອງ Web site ທີ່ຈັດເກັບໄວ້ຢູ່ເຊີເວີ.

DNS ແມ່ນຫຍັງ?

DNS ແມ່ນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີໃນລະບົບອິນເທີເນັດ ຈະຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນຜ່ານທາງ IP Address ເຊັ່ນ 31.170.166.214 ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງຫາກ IP Address ດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຂອງເຄື່ອງເຊີເວີທີ່ໃຫ້ບໍລິການເວັບໄຊ ຜູ້ໃຊ້ກໍສາມາດພິມ IP Address ນີ້ລົງໃນຊ່ອງ Address Bar ຂອງບາວເຊີເພື່ອເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊນີ້ໄດ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການໃຊ້ IP Address ໃນການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊນັ້ນຈື່ຍາກແລະບໍ່ສະດວກໃນການໃຊ້ງານ ຈຶ່ງມີການຄິດຄົ້ນສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Domain Name ຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງເປັນການໃຊ້ຊື່ທີ່ເປັນຕົວອັກສອນທີ່ມີຄວາມຫມາຍໃນການຮຽກແທນ IP Address ເຊັ່ນ laohack779.net.tf ສາມາດໃຊ້ຮຽກແທນ IP Address 31.170.166.214 ໄດ້ ເປັນຕົ້ນ ການເຮັດວຽກງານຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ປຽບໄດ້ກັບການຈົດບັນທຶກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ລົງໃນສະໝຸດໂທລະສັບ ຊຶ່ງເປັນການແທນທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບດ້ວຍຊື່ຂອງຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ຈື່ງ່າຍກວ່າ ໂປໂຕຄອນທີ່ໃຊ້ໃນການສືບຄົ້ນ Domain Name ເພື່ອຫາ IP Address ທີ່ສຳພັດກັບ Domain Name ນັ້ນ ຮຽກວ່າ Domain Name System (DNS)